Ślubowanie w LLD

Kolejny rocznik uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego złożył ślubowanie na sztandar szkoły. Do ceremonii ślubowania pierwszoklasiści z dęblińskiego „lotnika” przygotowywali się od początku roku szkolnego pod okiem kierownika internatu Mirosława Bujnika i zastępcy dyrektora ds. wychowawczych Wiesława Chwaścińskiego. Słowa przyrzeczenia uczniowie wypowiedzieli w obecności licznie zgromadzonych rodzin i zaproszonych gości. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała wizytator … Dowiedz się więcej