Ślubowanie w LLD

Kolejny rocznik uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego złożył ślubowanie na sztandar szkoły.
Do ceremonii ślubowania pierwszoklasiści z dęblińskiego „lotnika” przygotowywali się od początku roku szkolnego pod okiem kierownika internatu Mirosława Bujnika i zastępcy dyrektora ds. wychowawczych Wiesława Chwaścińskiego. Słowa przyrzeczenia uczniowie wypowiedzieli w obecności licznie zgromadzonych rodzin i zaproszonych gości. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała wizytator Barbara Bakuniak, Dowództwo Sił Powietrznych – gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński (absolwent OLL), a Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON płk Grzegorz Szczypek. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, szkół – w tym delegacja kadetów z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z Łysej Góry. Jak co roku nie zabrakło pilotów PLL LOT.
Po złożeniu przyrzeczenia pierwszoklasiści perfekcyjnie odśpiewali Marsz lotników oraz pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego przy akompaniamencie Orkiestry Garnizonowej SP w Dęblinie pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty. Występ był długo oklaskiwany przez zgromadzonych na sali.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia resortowe i nagrody pracownikom zasłużonym dla szkoły – między innymi: złoty medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały Elżbieta Jaworska i Barbara Owczarek. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany został Krzysztofowi Goluchowi i Krzysztofowi Kaliszczukowi.

Dyrektor OLL płk w st. pocz. pil. dr hab.inż. Janusz Ziółkowski wyróżnił grupę uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, sukcesy sportowe, aktywność społeczną, kulturalną, zaangażowanie w szkolenie spadochronowe i szybowcowe, pracę w samorządzie uczniowskim. Szczególne gratulacje przyjęli Damian Racinowski, który uzyskał w tym roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz uczniowie, którzy uzyskali tytuł „Wzorowy uczeń OLL”.

slubowanie-deblin

Źródło: sp.mil.pl
Autor: Ewa A. Przedpełska
Zdjęcie: sp.mil.pl