Uniwersytet Trzeciego Wieku w Muzeum Sił Powietrznych

Blisko 120 osób przybyło na pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dęblinie. Spotkanie miało miejsce 14 marca 2017 r. w audytorium Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Inicjatorzy spotkania: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej –Dagmara Jarosz oraz dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski, postanowili zaprezentować uczestnikom zalety aktywności i integracji starszych mieszkańców naszej miejscowości w formie … Dowiedz się więcej

Muzeum Sił Powietrznych współpracuje z Wyższą Szkołą Oficerską SP

Muzeum Sił Powietrznych nawiązało oficjalnie współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Stosowne porozumienie podpisali 20 lutego rektor-komendant szkoły gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel oraz dyrektor muzeum gen. bryg. rez. pil. Ryszard Hać.  Dokument przewiduje między innymi realizację wspólnych projektów badawczych dotyczących historii i kultury materialnej lotnictwa, wojsk obrony przeciwlotniczej i radiotechnicznych, wzajemne udostępnianie … Dowiedz się więcej