Uniwersytet Trzeciego Wieku w Muzeum Sił Powietrznych

Blisko 120 osób przybyło na pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dęblinie.

Spotkanie miało miejsce 14 marca 2017 r. w audytorium Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Inicjatorzy spotkania: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej –Dagmara Jarosz oraz dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski, postanowili zaprezentować uczestnikom zalety aktywności i integracji starszych mieszkańców naszej miejscowości w formie uniwersytetów dedykowanych seniorom.

Spotkanie otworzyła Burmistrz Miasta Dęblin – pani Beata Siedlecka.

Zaproszeni goście z Kozienic, Ryk i Puław dzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu Uniwersytetów, mających, już wieloletnią tradycję.

Dziesięć lat istniejącego UTW w Kozienicach przedstawiła Pani Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury i jednocześnie Dyrektor UTW w Kozienicach – Elwira Kozłowska oraz koordynator Uniwersytetu – Pani Izabela Barcikowska.

Swoimi doświadczeniami z istniejącego dwadzieścia pięć lat UTW w Puławach podzieliła się Prezes uniwersytetu Pani Józefa Janczura, zwracając uwagę na meandry funkcjonowania placówki.

Pani Prezes Zofia Polak z UTW działającego przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Rykach również zachęcała słuchaczy do podjęcia nauki po raz kolejny w ramach Uniwersytetu.

W przerwie spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą pn. „Historia polskich sił powietrznych” w nowej aranżacji oraz wymienić się spostrzeżeniami.

Natomiast dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski podczas krótkiej prelekcji pt. „Bliżej Muzeum” przestawił zarys historii muzealnictwa i zasady działalności muzeów współcześnie.

Podsumowania dokonała dr Dagmara Jarosz, zachęcając dęblińskich seniorów do spotykania się w formie uniwersytetu, który będzie funkcjonował przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie. Placówka poczyniła już wstępne przygotowania do prowadzenia tego typu spotkań i zajęć, ale nadal jest otwarta na prelegentów, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z seniorami. Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dęblinie odbywałyby się cyklicznie, początkowo raz w miesiącu, w bibliotece oraz w muzeum.

Kolejne spotkanie planowane jest już 25 kwietnia 2017 r. o godz. 15.15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie, przy ul. Okólnej 19. W programie spotkania pt. „Książka ważna w moim życiu” – zapraszamy na wykład Marzeny Targońskiej – koordynatorki Dyskusyjnego Klubu Książki oraz instruktorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego z Lublina. [w programie dyskusja na temat książki, która wywarła największe wrażenie, wpływ na życie, spotkanie przy ciastku i kawie]

Źródło: Muzeum SP
Zdjęcia / Ator: Dagmara Jarosz / Jacek Zagożdżon