Muzeum Sił Powietrznych współpracuje z Wyższą Szkołą Oficerską SP

Muzeum Sił Powietrznych nawiązało oficjalnie współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Stosowne porozumienie podpisali 20 lutego rektor-komendant szkoły gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel oraz dyrektor muzeum gen. bryg. rez. pil. Ryszard Hać.

 Dokument przewiduje między innymi realizację wspólnych projektów badawczych dotyczących historii i kultury materialnej lotnictwa, wojsk obrony przeciwlotniczej i radiotechnicznych, wzajemne udostępnianie obiektów w celu organizacji uroczystości państwowych i wojskowych; udostępnianie zasobów naukowych i sprzętu muzeum studentom i pracownikom WSOSP na potrzeby praktyk i staży oraz przygotowania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Ważnym obszarem współdziałania instytucji będzie promocja lotnictwa, poprzez przygotowywanie wystaw oraz imprez plenerowych w WSOSP jak i w Muzeum SP.

Podczas uroczystości podpisania porozumienia dyrektor Hać przedstawił plany rozbudowy infrastruktury muzeum. Przewidują one remont budynku, w którym wystawiane są obecnie eksponaty, rozbudowę obiektu wystawienniczego oraz budowę hangaru.

Źródło: http://sp.mil.pl, Major Tomasz Ziółkowski, WSOSP

Zdjęcia: http://sp.mil.pl/