Kategorie
Ludzie lotnictwa

Mümler Mieczysław

Mieczysław Mümler (1899-1985), pułkownik pilot Wojska Polskiego, as myśliwski drugiej wojny światowej. Urodził się 10 grudnia 1899 roku we Lwowie. Przed odrodzeniem niepodległej Polski służył w polskich drużynach skautów i organizacjach paramilitarnych. Od 5 listopada 1918 roku uczestniczył jako piechur w walkach polsko-ukraińskich o swe rodzinne miasto. W styczniu 1919 roku został ranny. W lutym […]

Kategorie
History articles

Colonel Pilot Mieczysław Mümler

Mieczysław Mümler was born on 10 December 1899 in Lviv (Lwów). From 5 November 1918 he served as an infantryman in the battles fought between Poles and Ukrainians for his home city. He was wounded in January 1919. A month later he began service in the 1st Field Artillery Regiment of the Legions. In January […]