Mümler Mieczysław

Mieczysław Mümler (1899-1985), pułkownik pilot Wojska Polskiego, as myśliwski drugiej wojny światowej. Urodził się 10 grudnia 1899 roku we Lwowie. Przed odrodzeniem niepodległej Polski służył w polskich drużynach skautów i organizacjach paramilitarnych. Od 5 listopada 1918 roku uczestniczył jako piechur w walkach polsko-ukraińskich o swe rodzinne miasto. W styczniu 1919 roku został ranny. W lutym … Dowiedz się więcej