Organizacja armii Rzeczypospolitej w dobie wojny w obronie Konstytucji 3 maja

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje kwestię organizacji armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. W okresie tym wprowadzono wiele reform, które pozytywnie wpłynęły na kształt sił zbrojnych państwa polsko-litewskiego. Nie zapobiegło to jednak klęsce w wojnie z Rosją, II rozbiorowi i zniesieniu Konstytucji 3 maja. W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną, charakterystykę poszczególnych rodzajów … Dowiedz się więcej