Karabin przeciwpancerny wz. 35 – czy na pewno „Cudowna Broń”?

Streszczenie Summary Artykuł Czy na pewno „Cudowna Broń”? – Karabin specjalny (przeciwpancerny) wz. 35 ma na celu odpowiedź na pytanie o możliwości jakie omawiana broń dawała polskim żołnierzom w trakcie kampanii polskiej 1939 r. Przedstawione są w nim ogólne założenia jakie przyświecały budowie karabinów przeciwpancernych, a także wynikające z tego problemy. Ocena kb wz. 35 … Dowiedz się więcej