Czynniki mające wpływ na taktyczne zwycięstwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku

Streszczenie Summary Artykuł ten poświęcony jest bitwie pod Chocimiem, która trwała od 2 września do 9 października 1621 roku. W bitwie tej starły się ze sobą wojska Rzeczypospolitej dowodzonej przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, a po jego śmierci w trakcie bitwy przez regimentarza Stanisława Lubomirskiego z wojskami tureckimi dowodzonymi przez sułtana Osmana II. … Dowiedz się więcej