JAGM – Joint Air-to-Ground Missile

JAGM Joint Air-to-Ground Missile to działająca w wielu trybach sekcja naprowadzania pocisków. Głowica wyposażona jest w półaktywny laser (semi-active laser (SAL)) przeznaczony do przeprowadzania ataków precyzyjnych oraz radar milimetrowy (millimeter wave (MMW)) dla trybu fire-and-forget przeznaczonego do atakowania celów ruchomych w każdych warunkach pogodowych. Tryb fire-and-forget podnosi przeżywalność nosiciela w środowisku w którym niemożliwe jest używanie systemów GPS. … Dowiedz się więcej

Lockheed Martin’s JAGM Goes Two for Two in Latest Flight Tests

Lockheed Martin (NYSE: LMT) demonstrated its multi-mode Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), engaging two laser-designated stationary targets during recent Government-led flight tests at Eglin Air Force Base, Florida. In the first test, the missile flew four kilometers, engaged its precision-strike, semi-active laser and hit the stationary target. During the second flight, the missile flew four kilometers, … Dowiedz się więcej