Źródło konfliktu Rzeczypospolitej z Moskwą u początków panowania Stefana Batorego

Streszczenie Summary Wojna o Inflanty, pomiędzy Królestwem Polskim w sojuszu z Wielkim Księstwem Litewskim przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu, toczyła się w drugiej połowie XVI wieku. Był to rezultat wieloletnich próby podporządkowania tego cennego terytorium i ekspansji rosyjskiej w kierunku Bałtyku. Doprowadziło to również do odnowienia konfliktu na granicy litewsko-rosyjskiej i zdobycia przez Iwana IV Groźnego, w … Dowiedz się więcej