ULC: Umowa o współpracy ULC i ILOT przy projekcie ASCOS

W dniu 2 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego została podpisana umowa o współpracy między Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Instytutem Lotnictwa przy projekcie Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems (ASCOS). Porozumienie zawarte między Prezesem ULC, Panem Piotrem Ołowskim i Dyrektorem ILOT Panem Witoldem Wiśniowskim przewiduje aktywny udział ekspertów ULC w … Dowiedz się więcej