ULC: Umowa o współpracy ULC i ILOT przy projekcie ASCOS

W dniu 2 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego została podpisana umowa o współpracy między Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Instytutem Lotnictwa przy projekcie Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems (ASCOS). Porozumienie zawarte między Prezesem ULC, Panem Piotrem Ołowskim i Dyrektorem ILOT Panem Witoldem Wiśniowskim przewiduje aktywny udział ekspertów ULC w realizacji projektu.

Głównym celem projektu jest rozwój procedur certyfikacyjnych wraz z wspierającymi ten proces narzędziami zapewnienia bezpieczeństwa w kierunku ułatwienia procesu certyfikacji oraz poprawy bezpieczeństwa systemów i operacji. Jest on realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego uczestniczył w przygotowaniu projektu ASCOS, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Podpisana dzisiaj umowa reguluje zasady udziału ekspertów ULC w pracach realizowanych przez ILOT w poszczególnych obszarach tematycznych projektu ASCOS takich jak procesy certyfikacyjne, monitorowanie stanu bezpieczeństwa czy zarządzanie bezpieczeństwem. Urząd Lotnictwa Cywilnego jest również członkiem Grupy Użytkowników w projekcie ASCOS, której celem jest opiniowanie rezultatów projektu oraz ich wdrożenie. Ze względu na tematykę projektu udział ekspertów ULC zapewni odpowiedni poziom prac realizowanych przez Instytut Lotnictwa.

W trwającym 3 lata projekcie jest zaangażowanych 14 partnerów, w tym m.in. Władza Lotnictwa Cywilnego Wielkiej Brytanii, międzynarodowe instytucje branży lotniczej oraz instytucje naukowe.

ulc_ilot

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC