Wywiad z Szefem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, w skrócie I3TO, to jedna z jednostek Sił Zbrojnych RP, których zadania są niezwykle istotne, ale które pozostają nieco w cieniu. I3TO opowiada bowiem za gromadzenie informacji na temat możliwych przyszłych kierunków, w których powinna rozwijać się Armia, a zatem wspiera proces kształtowania Sił Zbrojnych RP i ich stanu w … Dowiedz się więcej