Rola lotnictwa w natarciu pancernym w świetle poglądów Ludwika von Eimannsbergera i Heinza Guderiana

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia poglądy Ludwika von Eimannsbergera i Heinza Guderiana na rolę lotnictwa w natarciu oddziałów pancernych jednocześnie przybliżając czytelnikowi koncepcje użycia broni pancernej autorstwa obu teoretyków. Podstawę rozważań stanowiła praca Ludwika von Eimannsbergera, zatytułowana Wojna Pancerna oraz książka Heinza Guderiana Achtung Panzer. Postulowali oni stworzenie w pełni samodzielnych sił pancernych, zorganizowanych w dywizje … Dowiedz się więcej