Kategorie
Działka lotnicze

GSz-30K / GSh-30K

Działko GSz-30K ( GSh-30K, ГШ-30К, (9-А-623К) ) to działko wywodzące się od konstrukcji GSz-30.