Jarosław Bączyk, Mariusz Niestrawski, Generał Tadeusz Kutrzeba (1886-1947). Zarys biografii – recenzja

Generał dywizji Tadeusz Kutrzeba jest z pewnością jednym z najbardziej znanych polskich dowódców wojskowych okresu międzywojennego i II wojny światowej. Co ciekawe do tej pory postać ta nie doczekała się pełnej biografii. Praca Jarosława Bączyka i Mariusza Niestrawskiego także nie zapełnia w całości tej luki w historiografii. Autorzy informują zresztą o tym czytelnika już w … Dowiedz się więcej