CanSat Launcher z grantu Raytheona

Najnowszym projektem Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej jest CanSat Launcher. Celem tej rakiety jest wyniesienie na pokładzie 8 małych eksperymentów naukowych wielkości puszki po napoju (0,33 L), zwanych CanSatami, a następnie wyrzucenie ich z pokładu w celu przeprowadzenia pomiarów zgodnie z zaplanowanym programem badań (eksperymenty opadają na ziemię na własnych spadochronach). Długość docelowa … Dowiedz się więcej