CanSat Launcher z grantu Raytheona

CanSat Launcher

Najnowszym projektem Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej jest CanSat Launcher. Celem tej rakiety jest wyniesienie na pokładzie 8 małych eksperymentów naukowych wielkości puszki po napoju (0,33 L), zwanych CanSatami, a następnie wyrzucenie ich z pokładu w celu przeprowadzenia pomiarów zgodnie z zaplanowanym programem badań (eksperymenty opadają na ziemię na własnych spadochronach). Długość docelowa rakiety to około 2,5 m, aktualna masa projektowana to 25 kg wraz z CanSatami. Maksymalne przeciążenie planowane jest na poziomie 10 G, minimalny osiągany pułap to 3 km. Do tej pory została zaprojektowana większość struktury wewnętrznej rakiety. Najbliższe miesiące poświęcone są na zakończenie prac nad nowym silnikiem rakietowym, który zostanie następnie przetestowany na hamowni. CanSat Launcher jest konstrukcją jednostopniową. Planowane jest jej wielokrotne użycie, dlatego też wyposażona zostanie w spadochronowy system odzysku.

Kluczowym elementem na eksperymenty w projektu postaci jest zasobnik aluminiowej rury z wewnętrznymi usztywnieniami, którego celem jest bezpieczne wyniesienie CanSatów na określoną wysokość, a następnie, po odrzuceniu klapek zabezpieczających poprzez śruby pirotechniczne, wyrzucenie ich z pokładu.
W najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną testy naziemne wyrzucania eksperymentów z zasobnika mające na celu zweryfikowanie poprawności działania systemu.

Pierwsze testy lotne rakiety przewidziane są na połowę 2016 roku. Po zweryfikowaniu poprawności działania konstrukcji w locie rozpoczną się prace nad zorganizowaniem ogólnopolskiego konkursu na eksperymenty typu CanSat. Udział w nim będą mogli wziąć zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich, studenci oraz pasjonaci nauki. Zadaniem zespołów będzie przygotowanie eksperymentów, wraz z ich wykonaniem i przystosowaniem do warunków lotu. Następnie najlepszych 8 projektów zostanie umieszczonych na pokładzie rakiety i dostanie możliwość realizacji zaplanowanych badań.

Źródło / Autor: Sekcja Rakietowa Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej

Grafika: Sekcja Rakietowa Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej