Publiczna działalność Kingi węgierskiej-żony Bolesława Wstydliwego

Okoliczności zawarcia małżeństwa księcia krakowsko-sandomierskiego z królewną węgierską Kinga urodziła się w 1234 roku1, zaś żoną Bolesława została w roku 12392. O zaślubinach księcia piastowskiego z węgierską królewną czytamy w dokumencie matki Bolesława, księżnej Grzymisławy. Wystawiony on został w roku zawarcia małżeństwa w Wojniczu, do którego przybyła córka Beli, króla Węgier, oddana za żonę naszego … Dowiedz się więcej