T. Pawłowski – Armia Marszałka Śmigłego – recenzja

Książka doktora Tymoteusza Pawłowskiego pt.: Armia Marszałka Śmigłego. Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939 według zapowiedzi wydawcy miała przewartościować całość dorobku dotychczasowej historiografii tego tematu. Pierwszą recenzję tej pracy opublikował na łamach Przeglądu Historyczno-Wojskowego ppłk dr Juliusz S. Tym1. Na 22 stronach wytknął on T. Pawłowskiemu wiele błędów i nieścisłości. Niestety trudno jest się z taką … Dowiedz się więcej