Kabat Alfons

Alfons Kabat (1915-1992), kapitan pilot Wojska Polskiego Urodził się 26 maja 1915 roku w miejscowości Braniewo w okolicy Inowrocławia. Szkołę powszechną, a później średnią ukończył w Chodzieży. W 1936 zdał egzamin maturalny. Następnie odbył unitarne przeszkolenie wojskowe przy 67. pułku piechoty w Brodnicy po czym skierowano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie. W … Dowiedz się więcej