Konferencja naukowa „Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym mają zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową „Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości” 1. TERMIN:12 grudnia 2018 r. 2. MIEJSCE: 00-910 Warszawa Rembertów Akademii Sztuki Wojennej, Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Budynek nr 14, sala nr 30. 3. CEL KONFERENCJI: Wymiana poglądów dotyczących stanu i … Dowiedz się więcej