Eric Hammel – Air War Europa Chronology – recenzja

Eric Hammel to amerykański historyk wojskowości. Spod jego pióra wyszło czterdzieści książek o tematyce historyczno-wojskowej, a także wiele artykułów. Spectrum badawcze Hammela jest dość szerokie, aczkolwiek zawsze skupione dookoła amerykańskiej historii wojskowej XX wieku. Znajdziemy więc w jego dorobku prace traktujące o Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (tak w czasie walk na Pacyfiku podczas II … Dowiedz się więcej