Siły Powietrzne RP racjonalizują logistykę

Od 1 stycznia 2013 roku w Siły Powietrzne RP zmienią strukturę logistyczną. Z końcem roku rozformowany zostanie 5. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie. Uroczyste zakończenie działalności tej jednostki nastąpiło 21 grudnia 2012 roku w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W uroczystości wzięli udział szef Sztabu SP generał brygady Jerzy Fryczyński, dowódca 4. Skrzydła … Dowiedz się więcej