Siły Powietrzne RP racjonalizują logistykę

Od 1 stycznia 2013 roku w Siły Powietrzne RP zmienią strukturę logistyczną. Z końcem roku rozformowany zostanie 5. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie. Uroczyste zakończenie działalności tej jednostki nastąpiło 21 grudnia 2012 roku w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W uroczystości wzięli udział szef Sztabu SP generał brygady Jerzy Fryczyński, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego generał brygady pilot Tomasz Drewniak, rektor-komendant WSOSP generał brygady pilot Jan Rajchel, komendant 5. WOG pułkownik Krzysztof Piekarski oraz przejmujący obowiązki po 5.WOG-u dowódca 41. BLSz pułkownik pilot Waldemar Gołębiowski. Rzecz jasna nie zabrakło także żołnierzy i pracowników rozformowanego oddziału. W trakcie pożegnania dowódcy dziękowali za służbę żołnierzom 5. WOG-u, a także wyrażali nadzieję na ich dalszą owocną pracę w nowych strukturach.

5. Wojskowy Oddział Gospodarczy powstał niedawno – bo w 2007 roku jako jeden z elementów zmian systemu zaopatrzenia całych Sił Zbrojnych. Doświadczenia lat późniejszych wskazały jednak niecelowość takiego rozwiązania i od 2013 roku swój WOG będzie posiadać każda Baza Lotnicza. Takie przekazanie obowiązków ma na celu zracjonalizować wykorzystanie potencjału logistycznego, uporządkować struktury zaopatrywania, a przez to poprawić działanie logistyki, zmniejszyć koszty i usprawnić działania jednostek.

Jak zawsze w takim przypadku pojawia się jednak pytanie o realne korzyści ze zmian strukturalnych. Będzie je można ocenić rzecz jasna dopiero za jakiś czas. Poprzednie przekształcenia w kształcie logistyki też bowiem miały takie same – szczytne cele, a jak pokazała nieodległa bo pięcioletnia perspektywa nie okazały się one w pełni skuteczne. Liczymy jednak, że za kolejne kilka lat będzie można powiedzieć, że system działa sprawnie i nie wymaga gruntownych transformacji.

Źródło: http://sp.mil.pl, Kpt. Grzegorz Grabarczuk

Zdjęcia: http://sp.mil.pl