112. eskadra myśliwska (132. eskadra myśliwska)

Streszczenie Summary W marcu 1925 roku 15. eskadra myśliwska została przemianowana na 132. eskadrę myśliwską. W drugiej połowie jednostce wymieniono samoloty, dzięki czemu możliwe stało się intensywne szkolenie personelu latającego. W sierpniu 1928 roku 112. eskadrę myśliwską przemianowano na 132. eskadrę myśliwską. W pierwszej połowie następnego roku zwiększono liczbę maszyn do 10 w eskadrze. Kampanię … Dowiedz się więcej