Niewykonany plan rozbudowy umocnień 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego

W przeciągu ostatnich 20 lat powstało kilka opracowań dotyczących radzieckiego systemu umocnień granicznych z lat II wojny światowej na ternie obecnego Podkarpacia, czyli tzw. Linii Mołotowa. Prace te dotyczyły Rawo-Ruskiego Rejonu Umocnionego (RU), o własnym numerze 06.1 Opisane zostały także poszczególne odcinki Przemyskiego RU, który posiada nr własny 08.2 Dlatego też uważam, iż ogólne informacje … Dowiedz się więcej