Próba oszacowania liczebności obywateli zachodnich województw II RP w oddziałach wojskowych III Rzeszy

Zentralbild Wehrbezirkskommando VI in der Potsdamer Privatstr. 121 Musterung zur Dienstpflicht in der faschistischen deutschen Wehrmacht. (Aufnahme Juni 1935) 20543-35 [Scherl Bilderdienst]

Podczas II wojny światowej pewna liczba obywateli II Rzeczypospolitej służyła w zbrojnych egidach III Rzeszy1. Większość z nich pochodziła z zachodnich województw Polski, inkorporowanych do Rzeszy dekretem A. Hitlera z 8 października 1939 roku. Polscy historycy niejednokrotnie podejmowali tematykę odnoszącą się do służby Polaków w Wehrmachcie, jednak jak dotychczas nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na… Czytaj dalej Próba oszacowania liczebności obywateli zachodnich województw II RP w oddziałach wojskowych III Rzeszy