Kroniki w klasyfikacji źródeł historycznych

Streszczenie Summary Kronika to typ źródła z niejednoznaczną definicją. Jej mnogość form oraz szeroka tematyka sprawiają, że jest przez to trudna do jednoznacznej klasyfikacji. Podobnie podziały źródeł proponowane przez historyków mogą utrudniać ich podział. Wszystko to sprawia, że w niektórych typologiach źródeł można zaliczyć ją do więcej niż jednej kategorii. Chronicle is source genre with … Dowiedz się więcej