Socjalistyczna Republika Wietnamu z perspektywy politycznej i gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje problematykę relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Tekst rozpoczyna się od scharakteryzowania Wietnamu, jego historii, położenia geograficznego i gospodarki. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Wietnamem w 1954 roku. Współpraca kontynuowana była także po 1989 roku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat współpraca między obydwoma państwami nabrała dodatkowego tempa. The article … Dowiedz się więcej