Kaiserliche Marine za czasów admirała Alfreda von Tirpitza

Streszczenie Summary W artykule przedstawiono sylwetkę admirała Alfreda von Tirpitza oraz jego zasługi dla rozwoju Cesarskiej Marynarki Wojennej. W wyniku promowanych przez niego programów rozbudowy floty, Kaiserliche Marine stała się w latach poprzedzających I wojnę światową drugą potęgą morską świata, ustępując jedynie Royal Navy. This article presents the figure of Admiral Alfred von Tirpitz and … Dowiedz się więcej