Mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej wobec wojny polsko- bolszewickiej

Streszczenie Summary  W Polsce okresu międzywojennego spora część ludności stanowiły mniejszości narodowe (Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, itd.). Ich stosunek do wojny polsko-bolszewickiej był zróżnicowany. Na obszarach odległych od działań wojennych mniejszości narodowe – zwłaszcza Żydzi brali udział w krajowym wysiłku zbrojnym. Wielu z nich wstępowało do Wojska Polskiego, uczestniczyło w zbiórkach funduszy czy też działało … Dowiedz się więcej