„Trenuj z wojskiem” w Powidzu

W dniu 10 czerwca w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego już po raz drugi odbyło się szkolenie w ramach 3.edycji projektu „Trenuj z wojskiem”.

Na szkolenie w 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego stawiło się 101 uczestników. Podczas zajęć przeproawdzonych zgodnie z planem szkolenia zapoznano uczestników z podstawami posługiwania się bronią, podstawami survivalu, udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, działaniem w przypadku skażenia, zachowaniem podczas ataku, obsługą trenażera CYKLOP, przećwiczono rzut granatem ćwiczebnym, zapoznano z jego zasadą działania i budową. Ochotnicy poznali zasady działania drużyny podczas zasadzki. Elementem dodoatkowym, charakterystycznym dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego była możliwość zobaczenia z bliska największego samolotu transportowego Sił Powietrzych – C-130 Hercules. Na koniec szkolenia uczestnicy mogli spróbować wojskowej grochówki.


3 edycja projektu „Trenuj z wojskiem” – tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna-lato”. To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka. Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. Szkolą się z: podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd. Szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.

Nowością w tej edycji są weekendy tematyczne. W każdą sobotą szkolenie będą prowadziły inne jednostki z różnych rodzajów sił zbrojnych i specjalności. To urozmaicona formę projektu i co weekend będzie obowiązywał inny motyw przewodni – zaczniemy od jednostek wojsk lądowych, a następnie będziemy gościć w siłach powietrznych, marynarce wojennej, uczelniach wojskowych, jednostkach artylerii, rozpoznania, aeromobilnych i wielu innych. To okazja do zaprezentowania całego przekroju polskich sił zbrojnych. Projekt będzie prowadzony w całej Polsce.

  1. edycja potrwa 16 tygodni – od 1 kwietnia, do 22 lipca. Na szkolenie – już od teraz – można się zapisywać w kilkudziesięciu jednostkach (ponad 40) w całym kraju. Wystarczy wejść na naszą stronę lub strony dowództw i jednostek wojskowych – tam znajdują się punkty kontaktowe. Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone – wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście). W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Podczas szkoleń organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.