Promocja na pierwszy stopień oficerski 452 absolwentów WAT

„Wojsko Polskie musi rosnąć w siłę, musi być liczne, dobrze wyszkolone, ale też musi pielęgnować etos naszych przodków, wzrastać na tradycji, wiedzy i pamięci o polskich bohaterach. I to w WAT jest cały czas realizowane, dowodem tego jesteście właśnie Wy, jako kolejny już bardzo liczny rocznik absolwentów naszej Akademii” – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas promocji oficerskiej.

Uroczystość odbyła się 24 czerwca 2023 r. na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej. Na stopień podporucznika zostało promowanych 364 absolwentów i 88 absolwentek pięcioletnich studiów magisterskich WAT.

„Rozpiera mnie dziś ogromna duma, kiedy patrząc na Was, stojących tutaj na placu apelowym WAT w dniu Waszej promocji oficerskiej, widzę młodych ludzi, świetnie wykształconych i przygotowanych do służby Ojczyźnie, mających najlepsze możliwości, najszlachetniejsze cele. Grono naukowe i dydaktyczne uczelni jest pewne, że swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystacie jak najlepiej w służbie Polsce” – kontynuował gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Nowo promowani oficerowie przyszłością nowoczesnej polskiej armii

Rektor zwrócił uwagę na znaczące zmiany jakie w ostatnich atach zaszły w polskiej armii i Wojskowej Akademii Technicznej. „Wojsko Polskie bardzo intensywnie się rozwija, a to za sprawą mądrych, strategicznych decyzji polskich władz, Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej, ale i zaangażowania i pracowitości żołnierzy oraz całej kadry wojskowej i pracowników resortu. Od ponad roku obowiązuje Ustawa o obronie Ojczyzny, której zapisy mają realne i pozytywne przełożenie również na Wasze życie i służbę. Jesteście pierwszymi podchorążymi, którzy zgodnie z tym aktem studiowali już jako żołnierze zawodowi. Macie możliwość służyć w jednostkach dynamicznie rozwijanych i wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt. Aby Was dobrze do tego przygotować, Wojskowa Akademia Techniczna, przy ogromnym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, intensywnie modernizuje bazę infrastrukturalną i naukowo-dydaktyczną, tak, by Wasze szkolenia i ćwiczenia odbywały się na najwyższym poziomie” – podkreślił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Słowa uznania od Zwierzchnika Sił Zbrojnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda skierował list do nowo promowanych oficerów, który odczytał gen. bryg. Dariusz Łukowski. „Od wielu lat warszawski WAT to synonim renomy w środowisku naukowym i rękojmia jakości wykształcenia oferowanego zarówno studentom cywilnym, jak i wojskowym. Z okazji dzisiejszej promocji serdecznie dziękuję komendzie i pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni za wkład w budowanie systemu bezpieczeństwa państwa. (…) Nowo mianowanym podporucznikom Sił Zbrojnych RP życzę pomyślnego rozwoju karier oraz efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Oficerskie szlify to wielka odpowiedzialność

Obecny na uroczystości Sekretarz Stanu MON Wojciech Skurkiewicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. „Pamiętajcie, że oficerskie szlify, które otrzymujecie, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wierna służba Ojczyźnie. To wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu, gdyż wywodzicie się ze znamienitej uczelni (…). Doskonalcie swój żołnierski kunszt i zdobywajcie cenne dowódcze doświadczenia. Jesteście przyszłością naszych Sił Zbrojnych. To od Was zależeć będzie siła Wojska Polskiego w nadchodzących latach” – zwrócił się w liście do promowanych minister Mariusz Błaszczak.

Służba na rzecz społeczeństwa

Odpowiedziany za szkolnictwo wojskowe minister Wojciech Skurkiewicz podziękował studentom Akademii nie tylko za ich naukę, ale i niesienie pomocy. „Dziękuję Wam, że w czasie, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa czy działaniami hybrydowymi naszych wrogów na polsko-białoruskiej granicy pomagaliście drugiemu człowiekowi, pomagaliście bliźniemu. Jestem przekonany, że w swojej służbie jako oficerowie Wojska Polskiego będziecie dawać przykład wszystkim tym, którzy będą na Was dumnie spoglądać, jako na tych, którym należy się szacunek. Dziękuję również Waszym rodzinom za wychowanie i przywiązanie do wartości, które dla oficera są najważniejsze” – mówił minister Skurkiewicz.

Podczas uroczystości odczytano również listy nadesłane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego.

Ku dobru i chwale Ojczyzny

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości. Aktu promocji absolwentów dokonali: I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni dr Piotr Błazeusz, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. dr Dariusz Pluta, Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Wojciech Marchwica, Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Owczarek, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda i Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Kazimierz Dyński. Kordziki oficerom Marynarki Wojennej wręczył Rektor-Komendant WAT.

Najlepsi absolwenci

Absolwentom, którzy ukończyli studia z najwyższą lokatą zostały przyznane nagrody. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił prymuskę Akademii szablą z grawerunkiem. Nagrodę z rąk Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusza Łukowskiego odebrała ppor. Oksana Mariak, która studia na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ukończyła ze średnią ocen 4,98. Prymuska otrzymała także nagrodę od Ministra Obrony Narodowej w kwocie 5 tys. zł. Za uzyskanie II lokaty Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił ppor. Patrycję Szrejder-Walendowską kordzikiem oraz nagrodą pieniężną w wysokości 4 tys. zł. Honorową broń białą wręczył minister Wojciech Skurkiewicz. Laureatka II miejsca ukończyła studia na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ze średnią ocen 4,82. Za zdobycie III lokaty Rektor-Komendant WAT wyróżnił ppor. Beatę Witczak sygnetem absolwenta Akademii oraz nagrodą pieniężną w kwocie 3 tys. zł. Podporucznik ukończyła studia na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ze średnią ocen 4,80. Wszystkie nagrodzone panie podporucznik obroniły pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

„Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie…”

Nowo promowani podporucznicy złożyli ślubowanie oficerskie i odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny” autorstwa Ignacego Krasickiego. Bohaterom uroczystości błogosławieństwa udzielili: biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Wiesław Lechowicz, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego Jego Ekscelencja arcybiskup prof. dr hab. Jerzy Pańkowski oraz reprezentujący ewangelickiego biskupa wojskowego proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lesznie ks. kpt. Waldemar Gabryś.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili Powstańcy Warszawscy.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Pieśni Reprezentacyjną Wojska Polskiego” i odbyła się defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę płk. Grzegorza Sobeckiego.

Nowo promowani oficerowie trafią na stanowiska służbowe w korpusach osobowych: inżynierii wojskowej – 17 absolwentów, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 49, logistyki – 125, łączności i informatyki – 95, obrony przed bronią masowego rażenia – 16, ogólnym – 4, przeciwlotniczym – 18, rozpoznania i walki elektronicznej – 44, Sił Powietrznych – 58, Wojsk Lądowych – 20, Wojsk Specjalnych – 1 i Żandarmerii Wojskowej – 5 absolwentów.

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc