Zmarł płk mgr inż. Jerzy Słowiński

W dniu 10 kwietnia 2023 roku, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu WUM przy ul. Banacha, w Warszawie płk mgr inż. Jerzy Słowiński zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego członek Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, SLP i Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk mgr inż. Jerzy Słowiński urodził się 13 października 1934 roku w Inowrocławiu. Jako dziecko doświadczył okropności wojny. Wiedzę zdobywał w korpusie kadetów w latach 1948–1953 i zdał maturę. Za pilność, dobre wyniki w nauce i zdyscyplinowanie został skierowany na studia w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1958 roku ukończył uczelnię z tytułem magistra inżyniera budowy i eksploatacji samolotów. Promowany w 1958 roku zawodową służbę wojskową rozpoczął w 4. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” w Goleniowie. Odpowiedzialny i precyzyjny w technicznej obsłudze samolotów, umiejętnie kierujący ludźmi szybko awansował na dowódcę Działu Obsługi Technicznej Samolotów. Powołany na staż w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu pełnił w nim obowiązki starszego specjalisty, następnie szefa wydziału. W 1969 roku został zastępcą dowódcy 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego ds. techniki i zaopatrzenia w Świdwinie. Ogromna wiedza i doświadczenie w dowodzeniu i kierowaniu ludźmi sprawiły, że po kursie języka angielskiego w Łodzi skierowano go w 1973 r. jako przedstawiciela Polski do pracy w Komisji Rozjemczej w Wietnamie. Po powrocie do kraju powierzono mu obowiązki szefa Oddziału Eksploatacji Samolotów w Dowództwie Wojsk Lotniczych. W 1984 roku został komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. Zmodernizował uczelnię, wyposażył ją w nowoczesne pomoce naukowe, wprowadził nowe specjalności techniczne. Współpracując z władzami miasta Wrocławia i województwa, poprawił infrastrukturę szkoły i lotniska. W 1986 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych ds. techniki i zaopatrzenia, którego nie objął, bowiem zaproponowano mu kierowanie przedsiębiorstwem PLL LOT. Podjął to wyzwanie. Doprowadził do zakupu zachodniego sprzętu, czyli samolotów Boeing-767 i ATR-72. Wpłynęło to na lepsze wyniki finansowe firmy, dzięki którym rozbudował lotnisko Okęcie, usprawnił infrastrukturę portu lotniczego oraz obiektów naziemnych na lotniskach w Poznaniu i Gdańsku. Opracował i wdrożył nową strategię LOT-u, rozbudowując siatkę połączeń, w tym do Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i na Cypr, a także do Japonii, Australii, Pekinu i Singapuru. Szczególną wagę przywiązywał do pozyskiwania personelu latającego, sięgając często do zasobów wojsk lotniczych. Dzięki większej liczbie załóg lotniczych zwiększyło się natężenie lotów pasażerskich i cargo do USA, Kanady i Bangkoku. Przedsięwzięcia te przynoszące przedsiębiorstwu zyski umożliwiły budowę terminalu lotniczego, biura i pomieszczeń LOT-owskich w hotelu Marriott w Warszawie, a także centralnych magazynów paliw w Warszawie i Gdańsku oraz ośrodka szkoleniowo-kondycyjnego w Ustce. Prężne działania kierownictwa przedsiębiorstwa zostały dostrzeżone, czego wyrazem było jednomyślne wybranie go w 1988 roku na prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych. Po raz pierwszy i jedyny z tej części Europy. 15 listopada 1990 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. Za wieloletnią pracę uhonorowany został prestiżowym wyróżnieniem Krajowej Rady Lotnictwa i nagrodą Błękitne Skrzydła miesięcznika „Skrzydlata Polska”. Był odznaczony między innymi: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyż Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i innymi. Mieszkał w Warszawie. Ceremonia żałobna, pożegnalna rozpocznie się o godzinie 13.00, 21 kwietnia 2023 r. w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45, w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie trumny do grobu rodzinnego.

Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!