Platforma opracowana w WAT usprawni transport

Powstała z myślą o transporcie dłużycy drewnianej i metalowej oraz towarów paletyzowanych, ale może też posłużyć do przewozu zboża z Ukrainy. Tania i prosta w budowie platforma-kontener wspomagająca transport drogowy i kolejowy została opracowana w Wojskowej Akademii Technicznej. Poznańska firma COMPREMUM S.A. nabyła od uczelni licencję na jej produkcję i wprowadzenie na rynek.

Umowę licencyjną podpisali Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i pełnomocnik firmy COMPREMUM S.A. Jarosław Zaborski. W zawarciu porozumienia uczestniczyli również dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, twórcy technologii dr hab. inż. Wiesław Krasoń i dr inż. Grzegorz Sławiński oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii WAT dr hab. inż. Adam Bartnicki.

Jedna konstrukcja, wiele możliwości

Głównym elementem platformy-kontenera, będącej wynikiem pracy naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, jest moduł podstawowy wymiarowo odpowiadający typowym kontenerom kolejowym 10’, 20’ i 30’. Z połączenia modułów podstawowych powstają zestawy multi-platform, które mogą być używane do wspomagania intermodalnego transportu kolejowo-drogowego dłużycy drewnianej i metalowej, wyrobów przewożonych na paletach i materiałów sypkich.

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Wiesław Krasoń, zastosowanie konstrukcji o różnych wymiarach podłużnych eliminuje proces indywidualnego wyładowania każdej jednostki transportowanego ładunku, np. kloca drewna czy wiązki prętów podczas przeładunku z miejsca wycinki, produkcji czy składowania. „Zestaw wspomagający wraz z ładunkiem może być wielokrotnie przeładowywany z samochodów dostawczych na różnego typu wagony kolejowe i odwrotnie, bez konieczności opróżniania. Puste, złożone zestawy mogą być natomiast dostarczone na miejsce załadunku w odpowiedniej liczbie, a następnie po ich skonfigurowaniu, w zależności od przeznaczenia, wypełnione towarem oczekiwać na załadunek i dostawę” – mówi konstruktor.

Dodatkowy element umożliwi transport zboża

Naukowcy zapowiadają rozwijanie i udoskonalanie konstrukcji platformy-kontenera. W niedalekiej przyszłości ma powstać zabudowa platformy, która rozszerzy jej zastosowanie. „Dzięki zabudowie, niewielkim nakładem sił i środków będzie możliwe transportowanie zboża z pól. Platformy załadowane w gospodarstwie rolnym będą następnie przewożone koleją lub transportem samochodowym. Ta uniwersalność transportu rozszerza funkcjonalność platformy” – podkreśla dr hab. inż. Wiesław Krasoń. Dodaje, że to zastosowanie może mieć szczególne znaczenie w czasie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Za pomocą platform zboże może być transportowane z Ukrainy do Europy, a w drodze powrotnej mogą zostać załadowane materiały budowlane, które posłużą do odbudowy kraju zniszczonego wojną.

Zabudowa platformy będzie posiadać właściwość izolowania wilgoci z zewnątrz i wentylacji wewnątrz. Izolację od gruntu umożliwi natomiast rama platformy wyposażona w płozy.

Od konstrukcji do produkcji

Spółka COMPREMUM po nabyciu licencji uruchomi produkcję platformy. Jak zapowiada pełnomocnik firmy, zapotrzebowanie rynkowe na tego typu platformy jest duże, to około 2000 platform na wstępnym etapie wprowadzania produktu na rynek. „Po zawarciu umowy licencyjnej zostanie opracowana dokumentacja projektowa i konstrukcyjna, a następnie linia technologiczna. Dzięki automatyzacji procesu technologicznego zoptymalizujemy koszt produkcji. Grupa COMPREMUM w ramach swojej działalności, ale i podwykonawców, jest w stanie bardzo szybko zorganizować produkcję tego typu platform” – mówi Jarosław Zaborski. Zdaniem przedstawiciela firmy przewagą platformy opracowanej przez naukowców WAT jest jej uniwersalność, dzięki której może być stosowana w całym procesie logistycznym.

Rozwiązanie konstrukcyjne platformy chronione jest patentami w kraju i Unii Europejskiej. „W 2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź z europejskiego Urzędu Patentowego zawierającą określenie stanu techniki. Nie istnieją produkty, które wpływałyby na oryginalność naszego rozwiązania czy podważały tę oryginalność. Dzięki zagranicznej ochronie patentowej platforma może obsługiwać rynki zachodnie, nie mamy konkurencji w tym zakresie” – podkreśla dr hab. inż. Wiesław Krasoń.

Za komercjalizację technologii opracowanych w Wojskowej Akademii Technicznej odpowiada Centrum Transferu Technologii WAT. Podpisana umowa licencyjna jest już czwartą zawartą w 2022 r. pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a partnerem przemysłowym. Pozostałe umowy umożliwiają korzystanie z dóbr intelektualnych dotyczących „Stanowiska do badania układów hydraulicznych”, „Wielokomorowego zestawu cylindrów do mielenia w młynkach planetarnych z walizką transportową i wyposażeniem dodatkowym” i „Modułowego schronu podwójnego przeznaczenia”.