Zmarł płk dypl. pil. Wacław Sorn

W dniu 3 listopada 2022 roku, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, w Warszawie płk dypl. pil. Wacław Sorn, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Ś.p. płk dypl. pil. Wacław Sorn urodził się 5 września 1932 r. w Czeladzi. Był synem Jana i Kazimiery z domu Skwarczyńskiej. Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnym mieście. Dotkliwie doświadczył terroru hitlerowskiej okupacji, lecz szczęśliwie przeżył okres wojny. Po ukończeniu Technikum Przemysłowego w Siemianowicach Śląskich, od 5 września 1950 r. do 6 kwietnia 1952 r. był podchorążym w OSL nr 4 w Dęblinie i OSL nr 5 w Radomiu. W 1952 r. po ukończeniu OSL nr 5 w Radomiu i został skierowany do 31. plm w Warszawie, gdzie wykonywał obowiązki na stanowisku pilota i starszego pilota. W maju 1955 r. został przeniesiony do 1. plm „Warszawa” gdzie był: zastępcą dowódcy eskadry lotniczej ds. pilotażu i przez trzy lata szefem strzelania powietrznego pułku. Od 2 stycznia 1960 r. do 1962 r. był szefem strzelania powietrznego 1. Korpusu OPL OK., a od 1962 r. do sierpnia 1964 r. szefem strzelania powietrznego 1. Korpusu OPK. Od września 1964 r. do 15 lipca 1967 r. studiował w ASG WP w Rembertowie. W latach 1967 – 1970 był szefem strzelania powietrznego 1. Korpusu OPK, a od października 1970 r. do maja 1971 r. wykładowcą strzelania powietrznego i taktyki lotniczej w OSL, w Dęblinie. W latach 1971 – 1973 był szefem strzelania powietrznego 1. Korpusu OPK, a w latach 1973 – 1975 Inspektorem Techniki Pilotowania w Dowództwie Wojsk OPK. Od maja 1956 r. posiadał I klasę pilota wojskowego, którą otrzymał jako drugi, po dowódcy pułku, w 1. plm „Warszawa”. Wykonywał loty na samolotach: UT-2, Jak-9, Jak-11, Lim-1, Lim-2, Lim-5, Lim-5p, MiG-19p, MiG-19pm, MiG-21p, MiG-21pf i uzyskał nalot 2620 godzin z tego 2260 godzin na samolotach odrzutowych i 360 godzin na samolotach tłokowych (głównie Jak-11 i Jak-12). W pracy wyróżniał się aktywnością w kształceniu i wychowaniu młodych kadr lotnictwa. Wyróżniony został przez DWL Statuetką „Ikara” oraz białą bronią. We wrześniu 1975 r. odszedł do rezerwy. W 1981 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP (od 1997 r. ZBŻZiOR WP, a od 2010 r. Związek Żołnierzy WP), gdzie był organizatorem sekcji strzeleckiej. W latach 1983 – 1986 aktywnie uczestniczył w zawodach sportowo – obronnych zdobywając trzykrotnie pierwsze miejsce indywidualnie i dwukrotnie drużynowo. 16 maja 1995 r. wstąpił do Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP, w którym od 17.11.1998 r. do 16.11.2010 r., przez trzy kadencje wzorowo pełnił funkcje sekretarza Oddziału. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Był inicjatorem i organizatorem spotkań z młodzieżą szkolną w Zadybiu Starym, jak również w Kręgach. Dzieląc się swoją wiedzą lotniczą, przekazywał tradycje Oręża Polskiego, wzmacniał postawy patriotyczne wśród młodzieży. Przewodził w organizacji obchodów rocznic związanych z historią lotnictwa i walk niepodległościowych. Opiekował się miejscami pamięci bohaterstwa żołnierza polskiego, pomnikiem 1. plm „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim, obeliskiem por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach oraz wybranymi mogiłami poległych i zmarłych lotników spoczywających na warszawskich cmentarzach.
Mieszkał w Warszawie z żoną Grażyna z domu Matyjaszuk, która jest dyplomowaną plastyczką. Miał trzy córki: Grażynę (1954), Agnieszkę (1960) Katarzynę (1964) i wnuczkę Janinę (1993). Interesował się: historią lotnictwa, modelarstwem i polityką.
Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959), Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medalem „Zasłużony dla Transportu” i innymi.
Ceremonia żałobna, pożegnalna rozpocznie się o godzinie 12.00, 14 listopada 2022 r. w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu.
Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!