W Wojskowej Akademii Technicznej ruszyła I edycja studiów MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej 15 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT. Uczestniczyli w niej studenci oraz zaproszeni goście.

„Nowo utworzone w Wojskowej Akademii Technicznej studia MBA są odpowiedzią Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania na pojawiające się potrzeby doskonalenia umiejętności menedżerskich w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Program studiów został skonstruowany tak, aby łączył kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu oraz wysokiej pozycji zawodowej. Wśród uczestników pierwszej edycji są osoby, które odpowiadają za zapewnianie bezpieczeństwa lub realizację zadań obronnych w swoich instytucjach. Myślę, że to najlepsza rekomendacja tego, że studia zostały odebrane jako wartościowe dla rozwijania kompetencji menadżerskich dotyczących zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem” – podkreślił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Podczas uroczystej inauguracji studenci zostali zapoznani z obszarami działalności badawczo-dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Wykład inauguracyjny pt. ,,Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku” wygłosił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Program studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w ramach 37 przedmiotów, realizowanych w formie wykładów i seminariów. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu. Studia trwają trzy semestry i mają charakter niestacjonarny. Prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

W ramach programu kształcenia podejmowane są tematy dotyczące strategii i projektów, marketingu i współpracy w sektorze publicznym, zarządzania funkcjonalnego, certyfikacji przemysłu obronnego, zarządzania kompetencjami miękkimi, zarządzania organizacją, uwarunkowań systemowych, nowoczesnych technologii, umiejętności komunikowania w organizacjach obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, kreowania społecznej odpowiedzialność biznesu, tworzenia strategii współpracy w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Z ofertą studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego można zapoznać się w Internetowym Systemie Rekrutacji WAT. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach studiów.