ppłk dypl. inż. pil. Józef Niedźwiedź

W dniu 29 czerwca 2020 roku, zmarł w swoim domu, w Świdwinie ppłk dypl. inż. pil. Józef Niedźwiedź, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i były dowódca 8. plmb, z Mirosławca. Ś.p. ppłk dypl. inż. pil. Józef Niedźwiedź urodził się 1 lipca 1952 r. w Bokince Królewskiej, pow. Biała Podlaska. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Miliczu, 2 listopada 1972 r. wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 28 listopada 1976 r. był promowany na stopień podporucznika, otrzymał również dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych. 2 grudnia 1976 r. otrzymał przydział liniowy do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Świdwinie. Służąc w tym pułku do 1 stycznia 1983 r. był kolejno: pilotem, starszym pilotem (od 2 stycznia 1978 r.), szefem rozpoznania eskadry lotniczej (od 23 stycznia 1981 r. do 1 stycznia 1983 r). W okresie od 1 stycznia 1983 r. do 26 września 1986 r. studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, w byłym ZSRR. Po studiach został dowódcą eskadry lotniczej w 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu (do 29 grudnia 1986 r). Od 30 grudnia 1986 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 8 pułku, a 1 sierpnia 1988 r. został zastępcą dowódcy tego pułku. 28 grudnia 1990 r. powierzono mu pełnienie obowiązków dowódcy 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu. Od 4 marca 1992 r. do 31 października 1995 r. był zatwierdzonym dowódcą tego pułku. Z tego stanowiska odszedł do rezerwy. W styczniu 1993 r. dowodzony prze niego 8. plmb był kontrolowany przez Inspekcję Sił Zbrojnych RP, z której otrzymał ocenę dobrą. W 1994 roku był współorganizatorem Centralnego Kursu Metodyczno–Szkoleniowego dla kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP organizowanego na bazie 8. plmb z Mirosławca w ramach, którego zaprezentowano pokazy osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej przez pułk, bazę mobilizacyjną pułku oraz ochronę i obronę lotniska Mirosławiec. Był pilotem wojskowym pierwszej klasy. Legitymował się nalotem 2000 godzin, w tym 700 godzin na samolotach Su-22. Mieszkał z rodziną w Świdwinie. Żona Bogusława była stomatologiem. Córka Elwira jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej, syn – Dominik absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Interesował się rozwojem lotnictwa. Był zapalonym myśliwym i wędkarzem. Był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i członkiem WKŁ nr 42 „Jodełka” w Mirosławcu, a od 1999 do 31 marca 2011 r. był członkiem WKŁ nr 43 „Cyranka” w Świdwinie.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1992) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987) oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Msza Święta żałobna odbędzie się 3 lipca 2020 roku o godzinie 12.00 w Kościele Garnizonowym, na Osiedlu Wojskowym, w Świdwinie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu na Stary Cmentarz w Świdwinie. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk