płk dypl. Andrzej Sulikowski

W dniu 20 listopada 2018 roku, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Szpitalu Bielańskim, w Warszawie płk dypl. Andrzej Sulikowski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk dypl. Andrzej Sulikowski urodził się 30 listopada 1945 roku w Wieluniu. Po ukończeniu w 1964 roku Liceum Ogólnokształcącego w latach 1964–1967 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu skierowany został do 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego do Świdwina na stanowisko pomocnika szefa Wydziału Techniki i Zaopatrzenia ds. samochodowych, gdzie pracował w latach 1967–1968. Po przezbrojeniu dywizji w samoloty MiG-21 przeszedł w 1968 roku do 9. Batalionu Zaopatrzenia 40. plm w Świdwinie (od 1971 roku 40. plmsz) na stanowisko pomocnika kierownika sekcji samochodowej ds. technicznych, pełniąc tę funkcję do 1975 roku. W latach 1975–1978 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP, po ukończeniu, której skierowany został na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 39. bzaop. 41 plm w Malborku. Służbę pełnił tam w latach 1978–1980. 1 lutego 1980 roku objął stanowisko dowódcy 55. batalionu zaopatrzenia – zastępcy dowódcy 9. plm w Debrznie, które pełnił do 30 października 1986 roku. 31 października 1986 roku rozpoczął służbę w Zarządzie VI Sztabu Generalnego WP, pracując na stanowiskach: aspiranta, starszego oficera i starszego specjalisty w Zarządzie VI Sztabu Generalnego WP. Pracował tam do 1995 roku.
Ciężka choroba zmusiła Go do opuszczenia szeregów wojska i 29 sierpnia 1996 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Po okresie intensywnej rehabilitacji (trzy lata) wrócił do pracy, jako pracownik wojska – najpierw jako pracownik Operacyjnego Ośrodka Dowodzenia w Warszawie (pozostałość po 1. KOP), a następnie od 4 stycznia 1999 roku w dowództwie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, gdzie zajmował się ochroną środowiska. Był wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Miał Żonę Irenę i Córkę Agatę, absolwentkę SGGW w Warszawie. Interesował się jeździectwem, sportem i historią lotnictwa. Mieszkał w Warszawie. Ceremonia żałobna, pożegnalna rozpocznie się o godzinie 14.00, 23 listopada 2018 r. w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Słupsku, gdzie zostanie pochowany w grobie Rodzinnym o godzinie 11.00, 26 listopada 2018 r..

Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!