Ortyl: naszą ambicją powinno być stworzenie samolotu polskiej konstrukcji