Tadeusz Kotz, Mój dywizjon 303, Bellona, Warszawa 2018, ss. 331 – recenzja