LUZES V/D seria V – Nowy sprzęt w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego