MSP: Inauguracja „Paszportu 2018” w Dęblinie

Uroczysty apel z udziałem Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w MON, rozpoczął drugą edycję programu szkoleniowego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”, tzw. „Paszport 2018″.

W sobotę 24 lutego 2018 r. przy Pomniku Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, meldunek o gotowości do uroczystego apelu, złożył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, I Zastępca Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych – generał dywizji pilot Jan Śliwka. Po wystąpieniach okolicznościowych, minister wręczył dowódcom komponentów organizacji proobronnych reprinty podręcznika „Oficer Polski”.

Podsumowanie ubiegłorocznej edycji programu Paszport 2017 przedstawił płk Mirosław Mika (Szef Zespołu ds. Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych) podczas briefingu w sali konferencyjnej w Muzeum Sił Powietrznych. Do programu pilotażowego 2017 zakwalifikowano 26 komponetów z 22 organizacji proobronnych. Łącznie Paszport otrzymało 509 osób. Istotą programu jest podnoszenie poziomu wyszkolenia organizacji proobronnych na rzecz osiągnięcia zdolności do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.

Po briefingu, pan minister z towarzyszeniem dyrektora muzeum Pawła Pawłowskiego, dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka, gen dyw pil Jana Śliwki oraz dowódcy Garnizonu Dęblin płk Wojciecha Pikuły, z zainteresowaniem zapoznał się z wystawami w Muzeum Sił Powietrznych.

Uczestnicy dwudniowego szkolenia z taktyki i strzelectwa również mieli możliwość zwiedzać nasze ekspozycje.

Źródło / Autor: MSP
Zdjęcie: MSP