WSOSP: Uroczysta przysięga

W piątek, 2 lutego, 207 żołnierzy służby przygotowawczej, w tym 25 podchorążych WSOSP, wypowiedziało słowa Roty przysięgi wojskowej. Za nimi pierwszy miesiąc szkolenia, podczas którego zgłębiali podstawy żołnierskiego rzemiosła – musztry i regulaminów.

Przysięga to wyjątkowa uroczystość w ceremoniale wojskowym, która jest zewnętrznym wyrażeniem naszych tradycji – to nie forma, ale głęboka treść. To głęboki kult tego, co nam żołnierzom najdroższe – to cześć oddawana wartościom realnym i symbolom, którymi są hymn narodowy, godło i barwy ojczyste, ale także, sztandar, mundur i broń.
Drodzy podchorążowie i elewi, dziękuję Wam za Waszą postawę. Decydując się na wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych, pokazaliście, że jesteście prawdziwymi patriotami. Podejmując niełatwy trud żołnierskiej służby, daliście tego najlepsze świadectwo – powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podczas uroczystej przysięgi na placu przed Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli dowódcy jednostek wojskowych garnizonu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych miasta, seniorzy lotnictwa, przyjaciele i sympatycy „Szkoły Orląt”, duchowieństwo wojskowe oraz rodziny i przyjaciele składających przysięgę żołnierzy.

Witam w miejscu wyjątkowym dla Polskiego Lotnictwa na placu u stóp Pomnika „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. To wyjątkowe i szczególne miejsce dla każdego żołnierza w stalowym mundurze. Wszystko, co ważne dla lotnictwa zaczyna się właśnie tu, w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Od dziś, mam nadzieję, to miejsce będzie szczególne i dla Was. Życzę Wam, abyście wypowiadając słowa Roty – przysięgi wojskowej poczuli, że stajecie się lepsi sami przed sobą – przywitał żołnierzy generał Krawczyk.

W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant WSOSP podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek obrony ojczyzny, podkreślił wyjątkową rolę żołnierzy służby przygotowawczej będących w stałej gotowości, by nieść pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach militarnych:
Stoją przed nami wyjątkowi żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. To szczególna formacja o szczególnych zadaniach. Na pewno nikt nie może mieć wątpliwości, że potrzebujemy takich żołnierzy. Potrzebujemy Was! – akcentował generał Krawczyk.

Generał wyraził również nadzieję, że zaangażowanie i nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą nowo zaprzysiężonym podchorążym i elewom na spełnienie marzeń o armii zawodowej w przyszłości.
– Dobry żołnierz to ten, który potrafi posługiwać się nie tylko bronią….. ale przede wszystkim swym rozumem!
Gratulując im wytrwałości i determinacji, życzył wszystkim zapału na dalszym etapie szkolenia a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania:

Nie byłoby ich tutaj, gotowych służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bez Waszej miłości, bez Waszego wychowania drodzy Rodzice, bez Waszej obecności przy nich drodzy Współmałżonkowie. Bez Waszej ofiary, bo to Wy pozwoliliście im przyjść tutaj i poświęcić się niełatwej drodze służby wojskowej. Dziękuję Wam za to drogie Rodziny!

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscyplinie Rektor-Komendant, wyróżnił listem gratulacyjnym 2 podchorążych: Aleksandrę Rotta i Krzysztofa Krzyżańskiego.

Zaszczytu przysięgi na sztandar jako podchorąży WSOSP dostąpiła szeregowy Anna Modrzewska.

Błogosławieństwa ślubującym Ojczyźnie udzielił ks. major Marcin Czeropski kapelan parafii p.w. Matki Bożej Loretańskiej patronki lotników.
Uroczystą przysięgę poprzedziła wieczorna msza święta sprawowana w intencji podchorążych i elewów oraz wspólne śniadanie z Rektorem-Komendantem i kadrą dowódczą „Szkoły Orląt”.
Podziękowania w imieniu żołnierzy służby przygotowawczej złożył szeregowy podchorąży Michał Cieszkowski.

Źródło: WSOSP
Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP