II Rzeczypospolita okiem polskich lotników: Województwa pomorskie, wielkopolskie i śląskie