płk dypl. Wiesław Eugeniusz Miernik

W dniu 19 września 2017 roku, zmarł w szpitalu, w Warszawie płk dypl. Wiesław Eugeniusz Miernik, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i członek Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk dypl. Wiesław Eugeniusz Miernik urodził się 6 września 1932 r. w miejscowości Piotrowszczyzna, na Wileńszczyźnie. Do wojska wstąpił 28 września 1952 roku do Oficerskiej Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczy w Zamościu, po ukończeniu, której w 1953 roku został skierowany do 40. plm do Świdwina, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: technik samolotu (1953-1961), oficera personalnego, oficera rozpoznania powietrznego, oficera operacyjnego i szefa sztabu eskadry lotniczej (1961-1972). Następnie w latach 1972-1977 pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu-zastępcy dowódcy 32. plrt w Sochaczewie. W latach 1977-1978 był starszym oficerem Wydziału Operacyjnego 3. DLSzR w Świdwinie, a w latach 1978-1991 był początkowo starszym oficerem, a następnie starszym specjalistą w Zarządzie I Operacyjno-Strategicznym, w VI Oddziale Wojsk Lotniczych Sztabu Generalnego WP, w Warszawie. W 1976 roku ukończył ASG WP, a w 1985 r. Podyplomowy Kurs Operacyjny Wojsk Lotniczych. Do rezerwy odszedł 2 września 1991 roku. Odznaczony: KKOOP (1987), ZKZ (1979), SKZ (1970), brązowym, srebrnym i złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowym, srebrnym i złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Od 7 listopada 2012 roku należał do SSLWRP, a od 4 grudnia 2014 roku był członkiem Klubu Seniorów 3. DLMB.
Został pochowany 22 września 2017 r., na Cmentarzu Parafialnym w Starych Babicach, koło Warszawie. W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła rodzina zmarłego, była kadra i pracownicy Sztabu Generalnego WP, poczet sztandarowy Oddziału Warszawsko- Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, delegacje organizacji społecznych i Stowarzyszeń Seniorów Lotnictwa Polskiego, jak również Koledzy i Przyjaciele. Po mszy żałobnej w kościele, w imieniu Kolegów, pożegnał Go płk dypl. pil. Stefan Rybiński, skarbnik Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Były wieńce i kwiaty od Rodziny, Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Przyjaciół i Kolegów.
Niech Matka Boska Loretańska, opiekunka wszystkich lotników, ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk