II Rzeczypospolita okiem polskich lotników: Województwo kieleckie