Chwała Lotnikom Polskim – apel!

Szanowni Państwo, Koledzy Lotnicy, Sympatycy Lotnictwa

Podejmując wniosek płk. w st. spocz. Ryszarda Białeckiego z Warszawsko–Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom całej społeczności lotniczej, 8 stycznia 2013 r. Zarząd Główny SSLW RP przyjął uchwałę w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie inicjatywy budowy artystycznej formy przestrzennej oddającej hołd i upamiętniającej chwałę polskich lotników wojskowych, w kraju, jak i poza jego granicami. W 2016 roku opinia środowisk lotniczych spowodowała zmianę pierwotnego zamysłu uhonorowania tylko lotników wojskowych. Teraz pomnik ma honorować wszystkich lotników, również cywilnych, komercyjnych i sportowych. W tej sytuacji do grona organizatorów przedsięwzięcia dołączyli Stowarzyszenie Lotników Polskich, Polskie Linie Lotnicze „LOT” i Aeroklub Polski. Akt ten przyjmujemy jako nasz wspólny, lotniczy, patriotyczny obowiązek wobec tych, którzy swoim życiem i heroicznymi czynami na trwałe wpisali się do historii lotnictwa polskiego od zarania jego powstania po dzień dzisiejszy, i którzy są, a także będą w przyszłości dumą wszystkich Polaków.

Miejscem najbardziej godnym symbolicznego upamiętnienia i wspólnego oddania hołdu wszystkim pokoleniom lotników polskich jest Cmentarz Powązkowski w Warszawie, będący „Sanktuarium Chwały Żołnierza Polskiego” oraz wielu symboli „Znaków Pamięci”. Wprawdzie istnieją miejsca i znaki upamiętniające dokonania ludzi polskiego lotnictwa, na przykład na Polach Mokotowskich, przywiązane są jednak do określonych miejsc, dziejów historycznych czy indywidualności. Pomnik „Chwała Lotnikom Polskich” ma być inny. Ma czcić wszystkich lotników, którzy oddali swe życie służbie Ojczyzny, bez względu na okres, wydarzenia historyczne, czy indywidualne zasługi.

Procedury lokalizacyjne i proces wyłonienia projektu pomnika, z kilku zgłoszonych w konkursie, zostały skutecznie rozwiązane. Decyzją Prezydenta Warszawy z października 2013 roku, przyznano lokalizację pomnika na działce Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Ubiegły, 2016 rok, był przełomowym w pracach Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika. Powołano Komitet Budowy Pomnika w składzie dwudziestu kilku osób reprezentujących różne organizacje i instytucje lotnicze. Zdecydowano ostatecznie o kształcie pomnika. Symboliczna kwatera bez pochówku, jest interpretacją dziecięcej zabawki „papierowego samolociku – strzałki” (na fotografii). Autorem projektu jest warszawski architekt Piotr Kudelski. W listopadzie minionego roku, w miejscu posadowienia pomnika wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny pod jego budowę.

Zakładamy, że najlepszym momentem na odsłonięcie pomnika byłyby przyszłoroczne odchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości państwa oraz wpisujące się w to wydarzenie 100-lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego i VII Światowy Zjazd Lotników Polskich. W imieniu Zarządu Głównego SSLW RP i Komitetu Budowy Pomnika zapraszamy społeczność lotniczą, sympatyków lotnictwa i wszystkich, którym nie jest obojętna przedstawiona inicjatywa do wsparcia budowy pomnika przez dokonanie wpłaty na konto: OW-M SSLWRP, Komitet Budowy Pomnika, ul. Żwirki i Wigury 1 C, 00-909 Warszawa numer konta:

40 2030 0045 1110 0000 0429 0180 (dla wpłat PLN)

i 45 2030 0045 3110 0000 0037 3140 (dla wpłat EUR)

w tytule: Budowa pomnika.

Darczyńcy którzy wesprą budowę kwotą powyżej 1000 zł zostaną uhonorowani nadaniem okolicznościowego medalu.

płk dypl. w st. spocz. Jerzy Socha

członek Zarządu Głównego SSLW RP i Komitetu Budowy Pomnika

zdjęcia Andrzej Górczyński